Turecké lázně

Turecké lázně, neboli hamam, se dají pojmout jako veřejné místo pro společenskou konverzaci, stejně tak jako svatostánek soukromí.

Muslimům z různých koutů světa již po celá staletí slouží jako prostředek pro relaxaci, očistu duše i těla. Mimo jiné jednotlivosti, které utváří celek tureckých lázní, v nich má velmi důležitou roli voda, a to v jakékoli teplotě i skupenství, aplikovaná různými způsoby.

Islámská kultura čerpá ze dvou tradic: hebrejské a křesťanské, jenž obě prosazovaly obřad očišťování. Právě proto snad také kultura islámu tuto tradici převzala a prorok Mohamed zavedl očistu těla před modlitbou a po sexuálním aktu.