Pravidla

V tureckých lázních vládne zvláštní atmosféra a klid. Hlavním smyslem lázní je, aby si v nich odpočinulo duše i tělo, aby dosáhlo vytoužené relaxace. Proto si každý sám volí procedury, jaké chce absolvovat, a přitom by neměl být nikým rušen a samozřejmě nesmí nikoho rušit či obtěžovat on sám.

Vládne tu jakýsi klid, který splývá se zurčením vody a šepotem zákazníků. Celou atmosféru dotváří zvláštní příšeří, které sem dopadá z hvězdicovitých otvorů (vikýřů) ve stropě.