Anatolie

Za Anatolii se označuje celá část Malé Asie a charakter této oblasti je ve vnitrozemí utvářen horami, sopkami, slanými jezery a polopouštěmi. Velkou zajímavostí je pro turisty také oblast zvaná Kapadokie, a to především svými sklaními útvary.